ראשי / הכותרת הראשית / סקר שכר יוני 2009

סקר שכר יוני 2009

מאת: אייל סולומון וצוות אתוסיה

סקר שכר יוניניתוח ותובנות: התייצבות מתגלגלת בשוקי התעסוקה בהייטק ובביוטק

בשלושת החודשים האחרונים אנו עדים להתייצבות הדרגתית בשוק התעסוקה בהייטק ובביוטק. הירידה בביקוש לעובדים ובשכרם הולכת ומתמתנת, בעוד השווקים הפיננסיים משגרים מסרים מרגיעים. ברוב התפקידים אנו מבחינים בבלימה של ירידות השכר ובהתייצבות של רמות שכר ורמות ביקוש המתאימות לשוק שהגיע, ככל הנראה, לתחתית.

בד בבד עם התייצבות זו אפשר להבחין בירידה בהיצע העובדים, בעיקר בדרג הביניים, אשר אינה נובעת בהכרח מאיתור מקומות תעסוקה. לתופעה זו הסברים אפשריים רבים. שניים מהם הם בחירת חלופות תעסוקתיות בחו"ל או מעבר של שכירים רבים למעמד של עצמאים, על מנת לספק שירותים כקבלני משנה.

שוק העבודה הגיע לגודל התואם את צורכי השוק. לצערנו, עוד נהיה עדים לגלי פיטורין והפחתות שכר בחודשים הקרובים, אך אלו יהיו במינונים נמוכים יותר, ויתרחשו בחברות שסיימו לאחרונה התחייבויות ופרויקטים שלקחו על עצמן עוד בטרם פרוץ המשבר.

תחום הבכירים, המהווה את הקרון האחרון ברכבת התעסוקה, יתחיל לנוע לקראת הרבעון השני של שנת 2010. תפקידים בדרגים אלו היו הראשונים לעבור תהליכי טיוב (פיטורי עובדים חלשים והחלפתם בעובדים מתאימים יותר, ולעתים אף זולים יותר), ונמצאים כעת בשלב ראשוני של המתנה לביקושים.

סימנים נוספים של תחילת הרגיעה אפשר לזהות בפעילותן של חברות המתחילות לצמצם את הניסיונות לצמצם, דהיינו, חברות שהגיעו למצב של צמצום-יתר מבינות כעת את מחיר הצמצום. ייצוא המוני של יחידות שלמות להודו גבה מחיר גבוה מחברות, המגדילות את משקל הפיתוח המקומי. גם חברות שהחלו לספק בתוך הארגון שירותים שקיבלו בעבר מחברות חיצוניות החלו לזהות את המחירים העקיפים של "ייצור עצמי", והחלו להחזיר נותני שירותים לעבודה סדירה.etho1

etho2

תוצאות סקר השכר בתחומים נוספים:

תחום התוכנה

בחודשים האחרונים חלה ירידה נוספת בביקוש למהנדסי תוכנה בתחומים השונים, ונרשמה ירידה נוספת של כ-10-25% בביקוש לאנשי פיתוח. תקופת החגים תרמה, כצפוי, להאטת קצב הגיוסים.

הדרישה למנהלי פיתוח, למנהלי בדיקות ולארכיטקטים הצטמצמה, והביקוש לתפקידים אלו מבוסס בתקופה זו בעיקר על החלפות ורק במידה מועטה יותר על גיוס חיצוני.

בכל התחומים נרשמה בחודשים האחרונים ירידת שכר ממוצעת נוספת בטווח של כ-10-15%, ובכלל זה קיצוצים יזומים במשכורות שערכו החברות.

זמן חיפוש המשרה הממוצע של אנשי תוכנה הוא כיום בין ארבעה לשישה חודשים. זמן החיפוש הממוצע בתחום הבדיקות עומד כיום על שלושה חודשים. זמן החיפוש של תפקידים בכירים, כגון מנהלי פיתוח, מנהלי בדיקות ומנהלי פרויקטים, עשוי להימשך אף יותר מחצי שנה. יחד עם זאת, ראוי לציין כי כאשר קיימת התאמה מקסימלית בין דרישות החברה לבין כישורי המועמד, הגיוס עשוי להיות מהיר ביותר, ואף מיידי.

התפקידים ה"חמים" בחברות כיום הם מהנדסי RT Embedded בתחומי התקשורת, אנשי PHP ומתכנתי Flash ברמה גבוהה (עקב מחסור בעוסקים בטכנולוגיות אלה) ואנשי Windows internals. בתחום הבדיקות קיים ביקוש למפתחי אוטומציה, לבודקים בתחום ה-WEB וכן לבודקי חומרה ותוכנה מתחילים.

ככלל, עיקר הביקוש כיום הוא למהנדסים בעלי רקע יוצא דופן, כגון מצטייני אוניברסיטאות מובילות ויוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות – למשל, מהנדסים בתחומי Java ו-Dotnet. הדרישה העיקרית כיום היא למהנדסים בעלי ניסיון תעסוקתי מועט מחד גיסא, ולמומחים בתחומים ספציפיים מאידך גיסא. משרות למנהלים הן מועטות למדי.

תחום החומרה

הרבעון הראשון של שנת 2009 היה קשה במיוחד בתחום הסמיקונדקטורס. נפתחו בעיקר משרות למהנדסים צעירים, בעלי ארבע-חמש שנות ניסיון, גם בתחומים שבאופן מסורתי היו נחלתם של מהנדסים ותיקים יותר, דוגמת RF ו-VLSI. שכרם של מהנדסים אלו נמוך ב-2-5% מהשכר ברבעון הקודם. הגיוס למשרות ניהול בתחום החומרה ירד מאוד, ובדרגים אלה ירד השכר בשיעור נוסף של כ-5%.

תחומי הסיסטם והאלגוריתמים סובלים אף הם מירידות חדות, של למעלה מ-50%, בביקוש. הביקוש בתחום הווריפיקציה שומר על יציבותו.

תחום הביוטק והקלינטק

בתחום הביוטק אנו עדים לעלייה הדרגתית בביקוש לעובדים, אך לא נרשמו עליות בשכר. לעומת הרבעון הקודם, שבו נרשמה צניחה בביקוש למנהלים בכירים בתחום המחקר והפיתוח ובתחום השיווק והמכירות, ברבעון הראשון של שנת 2009 נרשמה עלייה של 40% בביקוש לתפקידים אלה, כנראה בעקבות הבשלת עסקאות שהוקפאו ברבעון הקודם. יחד עם זאת, שכרם של עובדים בדרגים הבכירים בארגונים ממשיך לרדת ב-7% בממוצע יחסית לרבעון הקודם. שני תחומים שהביקושים בהם עודם יציבים גם בתקופה הנוכחית הם תחום הנדסת המכונות ותחום בקרת האיכות. הביקוש למהנדסים בתחומים אלו נשמר בעיקר בחברות המולטי-דיסציפלינריות, בחברות הקלינטק ובחברות בתחום המכשור הרפואי.

תחום התפעול

בתחום התפעול, הביקושים בתחום הרכש הם הגבוהים ביותר, נכון לרבעון הראשון של שנת 2009. פרופיל הגיוס למשרות אלו הוא "רחב" יותר, כלומר, החברות אינן מצפות לניסיון רב-שנים בתחום הרכש, אלא לניסיון המקיף גם את תחום הלוגיסטיקה. העובדים הממלאים תפקידי רכש בארגון נדרשים כעת למלא גם פונקציות נוספות, וזאת בשכר הנמוך ב-15% מהמקובל בתפקידים מסוג זה ברבעון המקביל ב-2008.

עלייה מעודדת אפשר לראות בביקוש לעובדים מתחום ההנדסה. בהשוואה לרבעון האחרון של 2008, שהתאפיין בהקפאה כמעט מוחלטת של התקנים למשרות אלו, הרבעון הראשון של 2009 הביא לעלייה של למעלה מ-50% במספר המשרות החדשות, אם כי השכר המוצע עבורן נמוך בכ-15%. תפקידי תפ"י וניהול שרשרת אספקה נכללים אף הם בתפקידי ההנדסה, ואינם מוצעים כתפקידים בפני עצמם.

ככלל, אפשר לומר שרמות השכר הממוצעות כיום, המאפיינות תפקידים בתחום התפעול, משקפות ירידה לרמות השכר שהיו נהוגות לפני כשנתיים.

שיווק ומכירות

סוף הרבעון הראשון ותחילת הרבעון השני של שנת 2009 מתאפיינים בעלייה בביקוש לעובדים מנוסים, בעיקר בשני תחומים: תחום תמיכת הלקוחות (pre/post sale) ותחום המכירות. בשני תחומים אלה נרשמה עלייה של כ-20% במספר המשרות הפנויות. הרבעון הראשון של שנת 2009 מתאפיין בשימת דגש על המכירות ועל שימור הלקוחות. החברות המגייסות מחפשות אחר אנשי מכירות מנוסים, אך בדרג הזוטר בלבד ("דרג השטח").

בתחום השיווק, וכן בתחום הפיתוח העסקי, ממשיכה מגמת הירידה בהיצע המשרות, והרבעון הנוכחי מאופיין בירידה נוספת של 10% במספר המשרות. מגמת הירידה בשכר נמשכת, והשכר שמרוויחים אנשי סקטור השיווק והמכירות כיום נמוך בכ-20% לעומת הרבעון המקביל ב-2008. מגמה מעניינת שהבחנו בה היא שינוי בהרכב הבונוסים: מעבר לירידה הטבעית בבונוסים עקב מכירות מופחתות, גם אחוזי הבונוסים עצמם ירדו מתחילת שנת 2009 בכ-8% בממוצע.

בכירים

תחום הבכירים הוא הנפגע העיקרי מהמשבר הנוכחי, ומניסיוננו במשבר בשנת 2001, הוא גם האחרון להתאושש.

אם בסוף שנת 2008 חלה ירידה חדה של כ-55% בהיצע המשרות, הרי שהרבעון הראשון של שנת 2009 מאופיין בצניחה חדה של הגיוסים למשרות בכירות. מספר המשרות בעולם הפיתוח נמוך במיוחד, וירד בכ-70% לעומת הרבעון המקביל ב-2008.

הסקטור הדומיננטי בגיוסים למשרות בכירות, בעיקר בתחום המכירות ובמידה מסוימת גם בפיתוח, הוא חברות האינטרנט. בסקטור זה עלה מספר המשרות הבכירות בקרוב ל-20% לעומת הרבעון הקודם. חברות הסמיקונדקטורס אינן ממהרות לפתוח משרות לדרג הבכיר, מגמה המצביעה על האטה כלל-עולמית בשוק הסמיקונדקטורס, ובמיוחד בשוק הצריכה הביתית.

השינויים בשכר משקפים את הירידה בשכר שנרשמה ברבעון הראשון של 2009, ושכרם של סמנכ"לים ומנכ"לים עדיין נמוך בכ-18% מהשכר שקיבלו ברבעון המקביל אשתקד, אם כי נשמרה יציבות והשכר לא הוסיף לרדת.

ראוי לציין שברבעון הראשון של 2009 פורסמו התוצאות העסקיות של שנת 2008, תוצאות ששיקפו שחיקה ברווחיות ואף מעבר להפסדים ברוב החברות. כפועל יוצא, היו הבונוסים השנתיים שחולקו קטנים יותר, ולעתים אף לא שולמו כלל בונוסים, ומכאן פגיעה נוספת בשכר המנהלים הבכירים.

ולסיכום

המשבר עדיין איננו מאחורינו, אך כעת שוררת תחושה שהמדינות והיבשות נרתמות כמעט כולן לניהול המשבר ולמיגורו. התגייסות כללית זו מובילה בלא ספק להתאוששות מהירה וטובה יותר לעומת משברים כלכליים נקודתיים, שבהם נאלצה מדינה או יבשת אחת להתמודד עם המשבר בכוחות עצמה.

יהיה טוב. בקרוב.

אייל סלומון, מנכ"ל אתוסיה

הרשמה לדיוור

הדיוור שלנו מכיל עדכונים על מאמרים חדשים בנושאי גיוס עובדים, קליטת עובדים חדשים וראיונות עבודה
לא נשתמש בכתובתכם למטרות אחרות

עוד מאמרים בנושא מדדים בגיוס עובדים :

אודות אייל סולומון

בדוק גם

תמונה מודל התעסוקה הענוכחי לעומת המסורתי

תפקיד HR בעולם העבודה העתידי – סיכום כנס עם ג'וש ברסין

אתם בטח מכירים את ההתרגשות לקראת הופעה חיה של זמר בינלאומי שאתם מאד אוהבים שמגיע ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *